Taobh amuigh san Fhómhar

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-93

Outside in the Autumn

Previous

An Fómhar Autumn

Next

An Geimhreadh Winter

Tá na duilleoga ag titim.

The leaves are falling.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-95

An bhfaca tú an ghráinneog ar an bhóthar?

Did you see the hedgehog on the road?

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-97

An bhfaca tú an fear bréige sa pháirc?

Did you see the scarecrow in the park?

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-99

Tá tú ag dul ar ais ar scoil i Meán Fómhair.

You are going back to school in September.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-101

Tá sé fliuch, fuar.

It is wet and cold.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-103

Previous

An Fómhar Autumn

Next

An Geimhreadh Winter