Scéal Caibidil 4

Chapter 4 story

Previous

Amhráin agus rainn Songs and rhymes

Cuidím le mo dhaidí sa ghairdín.

Is maith liom bheith ag cuidiú leis.

Is aoibhinn liom na bláthanna éagsúla.

Is maith liom bheith ag cur plandaí sa talamh.

Ní maith liom bheith ag scuabadh na duilleoga suas.

I help my daddy in the garden.

I like helping him.

I love the various flowers.

I like putting plants in the ground.

I do not like brushing up the leaves.

  •     Gaeilge don Teaghlach Scéal4

Previous

Amhráin agus Rainn Songs and Rhymes

Next

Caibidil 5 Chapter 5