Taobh amuigh san Earrach

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-27

Outside in Spring

Previous

An tEarrach The Spring

Next

An Samhradh Summer

Tá an tEarrach linn.

Spring is here.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-29

Tá an féar ag fás.

The grass is growing.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-31

Tá na plúiríní sneachta bán.

The snowdrops are white.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-33

Tá an sicín buí.

The chick is yellow.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-35

Tá an t-uan ag rith thart.

The lamb is running around.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-37

Tá sé ag cur fearthainne.

It is raining.

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-39

Previous

An tEarrach The Spring

Next

An Samhradh Summer