Scéal Caibidil 5

Chapter 5 story

Previous

Amhráin agus rainn Songs and rhymes

Bhí tuirse orm aréir. 

Léigh daidí scéal am luí.

Dhruid mé mo shúile.

Chodail mé go sámh. 

I was tired last night.

Daddy read a bedtime story.

I closed my eyes.

I slept soundly.

  •     Gaeilge don Teaghlach Scéal5

Previous

Amhráin agus Rainn Songs and Rhymes

Next

Caibidil 6 Chapter 6