Amhráin agus Rainn

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-112

Songs and Rhymes

Previous

Bain triail as Give it a go

Next

Scéal Caibidil 1 Chapter 1 story

An tseanbhean sa bhróg

There was an old woman who lived in a shoe

Bhí seanbhean ann,

Ina cónaí i mbróg

Is mearbhall uirthi

Ag a clann mhór óg

Thug sí dóibh anraith

Gan blúire aráin

Á léasadh go maith

Is chuir sí chun leapa iad

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-114

Lámh, lámh eile

Hand, other hand

Lámh, lámh eile, a haon, a dó,

Cos, cos eile, a haon, a dó.

Ceann, srón, béal, smig,

Agus fiacla bána i mo bhéal istigh.

Súil, súil eile, a haon, a dó,

Cluas, cluas eile, a haon, a dó,

Ceann, srón, béal, smig,

Agus fiacla bána i mo bhéal istigh

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-116

Aindí Falsa

Lazy Andy

Aindí Falsa, Aindí Falsa,

I do luí, i do luí,

Tá sé in am bricfeasta,

Tá sé in am bricfeasta,

Bí ‘do shuí, bi ‘do shuí.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-118

Previous

Bain triail as Give it a go

Next

Scéal Caibidil 1 Chapter 1 story