Scéal Caibidil 2

Chapter 2 story

Previous

Amhráin agus rainn Songs and rhymes

Next

Caibidil 3 Chapter 3

Ar scoil, thug mé póg do mo mhamaí agus rith mé isteach.

Bhí lá ar dóigh agam.

Bhí mé taobh amuigh ag imirt peile.

Bhí mé ag sugradh le mo chairde ag am sosa.

Léigh an múinteoir scéal.

Rinne muid mata.

At school, I gave mammy a kiss and I ran in.

I had a great day.

I was outside playing football.

I was playing with my friends at break-time.

The teacher read a story.

We did maths.

  •     Gaeilge don Teaghlach Scéal2

Previous

Amhráin agus Rainn Songs and Rhymes

Next

Caibidil 3 Chapter 3