Ar mhaith leat?

  •     Gaeilge don Teaghlach C3-31

Would you like?

Previous

Bréagáin Toys

Next

Ag imirt (a) Playing (a)

Ar mhaith leat dul go dtí an pháirc spraoi?

Would you like to go to the playpark?

  •     Gaeilge don Teaghlach C3-33

Ar mhaith leat dul ar an sleamhnán?

Would you like to go on the slide?

  •     Gaeilge don Teaghlach C3-35

Ba mhaith liom dul ar an bhalla dreapadóireachta.

I would like to go on the climbing wall.

  •     Gaeilge don Teaghlach C3-37

Ar mhaith leat dul ar do rothar?

Would you like to go on your bike?

  •     Gaeilge don Teaghlach C3-39

Ar mhaith leat dul ar shiúlóid?

Would you like to go for a walk?

  •     Gaeilge don Teaghlach C3-41

Previous

Bréagáin Toys

Next

Ag imirt (a) Playing (a)