Ar an fheirm

  •     Gaeilge don Teaghlach C7-35

On the farm

Previous

Ainmhithe feirme Farm animals

Next

Cois farraige At the seaside

Tá an madadh ag tafann.

The dog is barking.

  •     Gaeilge don Teaghlach C7-37

Tá an capall ag rith thart.

The horse is running around.

  •     Gaeilge don Teaghlach C7-39

An bhfeiceann tú an bhó sa pháirc? Feicim/Ní fheicim

Do you see the cow in the field? Yes/No

  •     Gaeilge don Teaghlach C7-41

An bhfaca tú an sicín nua? Chonaic/Ní fhaca

Did you see the new chick? Yes/No

  •     Gaeilge don Teaghlach C7-43

Beidh na huain ag na caoirigh go gairid.

Lambing will be starting soon.

  •     Gaeilge don Teaghlach C7-45

Previous

Ainmhithe feirme Farm animals

Next

Cois farraige At the seaside