Scéal Caibidil 8

Chapter 8 story

Previous

Amhráin agus rainn Songs and rhymes

Thit Peadar agus ghortaigh sé a ghlúin.

Bhí a ghlúin iontach nimhneach.

Bhí sé ag caoineadh.

Chuaigh sé abhaile lena mhamaí.

Thug a mhamaí milseáin agus deoch dó.

 

Peadar fell and hurt his knee.

His knee was very sore.

He was crying.

He went home with his mammy.

His mammy gave him sweets and a drink.

  •     Gaeilge don Teaghlach Scéal8

Previous

Amhráin agus Rainn Songs and Rhymes

Next

Caibidil 9 Chapter 9