Scéal Caibidil 3

Chapter 3 story

Previous

Amhráin agus rainn Songs and rhymes

Next

Caibidil 4 Chapter 4

I ndiaidh am scoile, bhí mé ag imirt peile le mo chairde.

Scóráil mé cúl.

Scóráil Peadar cúilín.

Bhain mé sult as an chluiche.

After school, I was playing football with my friends.

I scored a goal.

Peadar scored a point.

I enjoyed the game.

  •     Gaeilge don Teaghlach Scéal3

Previous

Amhráin agus Rainn Songs and Rhymes

Next

Caibidil 4 Chapter 4