Scéal Caibidil 7

Chapter 7 story

Previous

Amhráin agus rainn Songs and rhymes

Lá galánta a bhí ann.

Chaith muid lá ar an trá.

Bhí mé ag snámh san fharraige.

Thóg muid caisleán gainimh.

D’ith mé ceapaire.

“An bhfaca tú na tonnta móra?” arsa mo mhamaí.

“Chonaic. Bhí siad an-mhór!”

Ba mhaith liom dul ar ais amárach.

It was a beautiful day.

We spent a day on the beach.

I was swimming in the sea.

We built a sandcastle.

I ate a sandwich.

“Did you see the big waves?”,

asked my mammy.

“Yes. They were very big!”

I would like to go back tomorrow.

  •     Gaeilge don Teaghlach Scéal7

Previous

Amhráin agus Rainn Songs and Rhymes

Next

Caibidil 8 Chapter 8