Scéal Caibidil 6

Chapter 6 story

Previous

Amhráin agus rainn Songs and rhymes

Tá an tEarrach linn. 

Tá an féar ag fás.

Tá an Samhradh linn.

Tá an ghrian ag soilsiú.

Tá an Fómhar linn. 

Tá na duilleoga ag titim. 

Tá an Geimhreadh linn. 

Tá sé ag cur sneachta.

Spring has arrived.

The grass is growing.

Summer has arrived.

The sun is shining. Autumn has arrived. T

he leaves are falling.

Winter has arrived.

It is snowing.

  •     Gaeilge don Teaghlach Scéal6

Previous

Amhráin agus Rainn Songs and Rhymes

Next

Caibidil 7 Chapter 7