Cén sórt lá?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-79

What sort of day?

Previous

Ábhair scoile School subjects

Next

Sa bhaile At home

An raibh lá deas agat inniu?

Did you have a nice day today?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-81

An ndéarna tú aon rud spraíúil inniu?

Did you do anything fun today?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-83

Cé a bhí ina shuí in aice leat?

Who was sitting beside you?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-85

Cad é a rinne tú ag am sosa?

What did you do at break time?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-87

Cad é a rinne tú ag am lóin?

What did you do at lunch time?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-89

Cad é a rinne tú inniu?

What did you do today?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-93

An raibh tú ag súgradh le do chairde?

where you playing with your friends?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-95

An raibh tú ag imirt peile?

Were you playing football?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-97

An raibh tú ag léamh?

Were you reading?

  •     Gaeilge don Teaghlach C2-99

Previous

Ábhair scoile School subjects

Next

Sa bhaile At home