Sa charr

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-100

In the car

Previous

Ag imeacht Leaving

Next

Bain triail as Give it a go

Cuir ort do chrios sábhála.

Put on your seatbelt.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-102

Amharc ar an tarracóir.

Look at the tractor.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-104

Maidin ghalánta atá ann.

It is a beautiful morning.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-106

Tá muid beagnach ann.

We are nearly there.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-108

Amharc air sin.

Look at that.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-110

Previous

Ag imeacht Leaving

Next

Bain triail as Give it a go