Faigh

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-78

Get

Previous

Éadaí Clothes

Next

Ag imeacht Leaving

Faigh do chuid éadaí, le do thoil.

Get your clothes, please.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-80

Faigh do gheansaí.

Get your jumper.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-82

Faigh do chóta.

Get your coat.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-84

Faigh do bhróga.

Get your shoes.

  •     Gaeilge don Teaghlach C1-86

Previous

Éadaí Clothes

Next

Ag imeacht Leaving