An Samhradh

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-41

Summer

Previous

Taobh amuigh san Earrach Outside in Spring

Next

Taobh amuigh sa Samhradh Outside in the Summer

Grian

Sun

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-43

Grianmhar

Sunny

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-45

Spéaclaí gréine

Sunglasses

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-47

Hata gréine

Sun hat

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-49

Uachtar gréine

Sun cream

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-51

Uachtar reoite

Ice cream

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-53

Laethanta saoire

Holidays

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-55

Lus na gréine

Sunflower

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-57

Féileacán

Butterfly

  •     Gaeilge don Teaghlach C6-59

Previous

Taobh amuigh san Earrach Outside in Spring

Next

Taobh amuigh sa Samhradh Outside in the Summer