An aimsir

 •     68 - An Aimsir

The weather

Previous

An aimsir (b) The weather (b)

Next

Aimsirí - Bí Tenses - To be

Tá ceo ann

It is foggy

 •     70 - An Aimsir

Tá sioc ann

It is frosty

 •     70 - An Aimsir

Tá bogha báistí ann

There is a rainbow

 •     70 - An Aimsir

Tá toirneach agus tintreach ann

There is thunder and lightning

 •     70 - An Aimsir

Tá an ghealach sa spéir

The moon is in the sky

 •     70 - An Aimsir

Tá na réaltaí sa spéir

The stars are in the sky

 •     70 - An Aimsir

Lá breá atá ann

It is a fine day

 •     Pg78 - An Aimsir

Lá deas atá ann

It is a nice day

 •     Pg78 - An Aimsir

Drochlá atá ann

It is a bad day

 •     Pg78 - An Aimsir

Nach lá cáidheach é?

Isn’t it a rotten day?

 •     Pg78 - An Aimsir

Previous

An aimsir (b) The weather (b)

Next

Aimsirí - Bí Tenses - To be