Ag moladh

  •     11 - Ag Moladh_intro

Praising

Previous

Ar scoil At school

Next

Cleachtadh Practice

Tá tú iontach maith

You are very good

  •     11 - Ag Moladh_iontach maith

Tá tú iontach cliste

You are very clever

  •     11 - Ag Moladh_iontachcliste

Gasúr maith

Good boy

  •     11 - Ag Moladh_gasurmaith

Gasúr cliste

Clever boy

  •     11 - Ag Moladh_gasurcliste

Grá mór

Love you

  •     11 - Ag Moladh_gramor

Grá mo chroí thú

Love you

  •     11 - Ag Moladh_gramochroi

Iontach

Great

  •     Pg14 - Ag Moladh

Girseach mhaith 

Good girl

  •     11 - Ag Moladh_girseachmhaith

Girseach chliste

Clever girl

  •     11 - Ag Moladh_girseachchliste

Previous

Ar scoil At school

Next

Cleachtadh practice