Am luí

  •     46 - Am Luí

Bedtime

Previous

Am fholcadáin Bathtime

Next

Cleachtadh Practice

Cuir ort do chulaith oíche

Put on your pyjamas

  •     46 - Am Luí

Cén scéal ba mhaith leat?

Which story would you like?

  •     46 - Am Luí

Oíche mhaith

Good night

  •     46 - Am Luí

Abair do chuid paidreacha

Say your prayers

  •     46 - Am Luí

Tá tuirse orm

I am tired

  •     46 - Am Luí

Druid an doras

Close the door

  •     47 - Am Luí

Druid na cuirtíní

Close the curtains

  •     47 - Am Luí

Cuir as an solas

Put off the light

  •     47 - Am Luí

Luigh síos

Lie down

  •     47 - Am Luí

Previous

Am fholcadáin Bathtime

Next

Cleachtadh Practice