Teaghlach

  •     Pg11 - Teaghlach

Family

Previous

Cá bhfuil? Where is?

Next

Ag dul amach (b)
Going out (b)

Daidí

Daddy

  •     Pg11 - Teaghlach

Mamaí

Mammy

  •     Pg11 - Teaghlach

Deirfiúr

Sister

  •     Pg11 - Teaghlach

Deartháir

Brother

  •     Pg11 - Teaghlach

Mamó

Granny

  •     Pg11 - Teaghlach

Daideo

Granda

  •     Pg11 - Teaghlach

Previous

Cá bhfuil? Where is?

Next

Ag dul amach (b)
Going out (b)