Am béile

  •     26 - Am Béile

Mealtime

Previous

Ar mhaith leat? Would you like?

Next

Cleachtadh Practice

Tóg amach na plátaí

Lift out the plates

  •     26 - Am Béile

Ba mhaith liom bainne

I would like milk

  •     26 - Am Béile

Cuir chugam an 

t-im, le do thoil

Pass me the butter, please

  •     26 - Am Béile

Tabhair do phláta isteach sa chistin

Take your plate into the kitchen

  •     26 - Am Béile

Previous

Ar mhaith leat? Would you like?

Next

Cleachtadh Practice