Amhráin agus rainn

Songs and Rhymes

Previous

Cleachtadh Practice

Next

Bain triail as Give it a go

An Hócaí Cócaí 

Cuir do lámh chlé isteach
Cuir do lámh chlé amach 

Isteach, amach, isteach, amach 

Agus cas go cúramach
Déan an hócaí cócaí
Agus cas mar seo
Sin mar atá an scéal

Ó, ó hócaí cócaí 

Ó, ó hócaí cócaí 

Ó, ó hócaí cócaí

Glúin, glúin, lámh, lámh 

Rah, rah, rah

 

 

  •     1 - An Hócaí Cócaí

Ceann, guaillí, glúin is cos 

Ceann, guaillí, glúin is cos, glúin is cos,
Ceann, guaillí, glúin is cos, glúin is cos,
Súile, cluasa, béal agus srón, 

Ceann, guaillí, glúin is cos, glúin is cos.

  •     2 - Ceann, Guallí, Glúin 's Cos

Previous

Cleachtadh Practice

Next

Bain triail as Give it a go