Cuir ort

  •     Pg66 - Cuir Ort...

Put on

Previous

Gníomhaíochtaí Activities

Next

Tá muid ag dul we are going

Cuir ort hata gréine

Put on a sun hat

  •     Pg66 - Cuir Ort...

Cuir ort uachtar gréine

Put on sun cream

  •     Pg66 - Cuir Ort...

Cuir ort miotóga

Put on mittens

  •     Pg66 - Cuir Ort...

Cuir ort buataisí

Put on boots

  •     Pg66 - Cuir Ort...

Cuir ort cóta fearthainne

Put on a raincoat

  •     Pg66 - Cuir Ort...

Cuir ort d’éadaí spóirt

Put on your sports clothes

  •     Pg66 - Cuir Ort...

Previous

Gníomhaíochtaí Activities

Next

Tá muid ag dul we are going