An aimsir

  •     68 - An Aimsir

The weather

Previous

An aimsir (a) The weather (a)

Next

an aimsir (c) The weather (c)

Tá sé dorcha

It is dark

  •     69 - An Aimsir

Tá sé geal

It is bright

  •     69 - An Aimsir

Tá sé ag cur fearthainne

It is raining

  •     69 - An Aimsir

Tá an ghrian ag soilsiú

The sun is shining

  •     69 - An Aimsir

Tá sé ag cur sneachta

It is snowing

  •     69 - An Aimsir

Tá sé ag cur clocha sneachta

It is hailstoning

  •     69 - An Aimsir

Previous

An aimsir (a) The weather (a)

Next

an aimsir (c) The weather (c)