Ag dul amach

  •     5 - Ag Dul Amach_intro

Going out

Previous

Cuir ort Put on

Next

Cá bhfuil? Where is?

An cóta

The coat

  •     5 - Ag Dul Amach_ancota

An geansaí

The jumper

  •     5 - Ag Dul Amach_angeansaí

Na bróga

The shoes

  •     5 - Ag Dul Amach_nabroga

An crios sábhála

The seatbelt

  •     5 - Ag Dul Amach_crios

An obair bhaile

The homework

  •     5 - Ag Dul Amach_obairbhaile

An t-airgead

The money

  •     5 - Ag Dul Amach_antairgead

An nóta

The note

  •     5 - Ag Dul Amach_annota

An bosca lóin

The lunchbox

  •     5 - Ag Dul Amach_anboscaloin

An mála scoile

The schoolbag

  •     5 - Ag Dul Amach_anmalascoile

Previous

Cuir ort Put on

Next

Cá bhfuil? Where is?