Ar scoil

  •     10 - Ag Dul Amach_scoil frása

At school

Previous

Ag dul amach Going out

Next

Ag moladh Praising

Croch suas do chóta

Hang up your coat

  •     7 - Ag Dul Amach_croch suas

Croch suas do mhála scoile

Hang up your schoolbag

  •     7 - Ag Dul Amach_croch suas ms

Feicfidh mé thú ag a dó

I will see you at 2

  •     Pg13 - Ar Scoil

Slán

Goodbye

  •     Pg13 - Ar Scoil

Previous

Ag dul amach Going out

Next

Ag moladh Praising